Atelier Materi

אטלייה מאטרי הוא הוט-פרפומרי צרפתי המתמחה בייצור בשמים ארטיזנליים עם חזון עכשווי המאמץ את דרך הSLOW LUXURY, בה המוצרים הם תולדה של תהליכים המכבדים את החומר, הטבע, הזמן, האומנות ואת יד היוצר. כל יצירה היא אמירה מינימליסטית ועכשווית. חומר גלם בודד עומד במרכזו של כל בושם. בין אם מסורתי או מפתיע, הוא נבחר בקפידה וחושף את עצמו לרוחבו של הניחוח מהתווים העליונים ועד לבסיס על כל דקויותיו וגווניו.
Atelier Materi
7 מוצרים
DIY Banner
bundle Banner
סינון
null
משפחת ריח
100 מ"ל | ₪ 880.00 ל- 100 מ"ל
₪ 880.00
100 מ"ל | ₪ 880.00 ל- 100 מ"ל
₪ 880.00
100 מ"ל | ₪ 880.00 ל- 100 מ"ל
₪ 880.00
100 מ"ל | ₪ 880.00 ל- 100 מ"ל
₪ 880.00
100 מ"ל | ₪ 880.00 ל- 100 מ"ל
₪ 880.00
100 מ"ל | ₪ 880.00 ל- 100 מ"ל
₪ 880.00
100 מ"ל | ₪ 880.00 ל- 100 מ"ל
₪ 880.00